اداره زیرساخت فناوری

.

وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
تیم کاری
  • ا ا
    ابوذر امینی
    رئیس اداره زیرساخت فناوری
  • م ل
    مهدی لگزیان
    کارشناس توسعه زیرساخت‌های فیزیکی

0

شرکت‌های جاری

0

کل شرکت‌ها

0

تعداد کل محصولات

0

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها