اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور

مرکز رشد فناوری نیشابور زیرمجموعه پارک علم و فناوری خراسان رضوی (معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم) به‌عنوان مرکزی که تحت مدیریت متخصصین حرفه‌ای اداره می‌شود، با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه‌های مختلف منتهی به فناوری تشکیل‌ شده‌اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند پشتیبانی می‌کند.

طرح پروژه راه‌اندازی و احداث مجموعه مرکز رشد فناوری نیشابور در سفر استانی دوره اول هیئت‌وزیران مورخه 18/02/1385 ابلاغ گردید و پس از پیگیری‌های مسئولین محلی و استانی مجوز فعالیت را از وزارت علوم و فناوری رسماً دریافت نموده است.

وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
تیم کاری
  • ع ش
    علیرضا شیرازی
    رئیس مرکز رشد نیشابور
  • م ن
    مازیار ناظران
    کارشناس امور واحدهای فناور
درخواست‌های پذیرش

1

درخواست پذیرش شده امسال

کل درخواست‌های ارسال امسال 15 است.

65

پذیرش شده

353

کل درخواست‌ها
واحد‌های فناور عضو
خارج شده

19

شرکت‌های جاری

70

کل شرکت‌ها

67

تعداد کل محصولات

239

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها