اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت

تأسیس «مرکز رشد فناوری‌­های فرهنگی و زیارت» در میانه سال 1392 براساس انجام مطالعاتی مفصل و بررسی بیش از 70 مرکز رشد فناوری نرم در دنیا صورت پذیرفت و پس از اخذ موافقت اصولی، مدل اجرایی مطلوب آن تدوین گردید. در این مسیر ضمن طراحی ساختار اجرایی، در موافقت نامه­ای با معاونت فرهنگی و اجتماعی و سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد، الگویی برای فعال‌سازی مرکز رشد، تنظیم و فعالیت اجرایی آن با برگزاری نمایشگاهی در بهمن­‌ماه سال 1393 به‌­طور رسمی آغاز گردید.

وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
تیم کاری
  • م د
    مرتضی دزیانی
    سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت
  • ا ر
    الهام رحمانی
درخواست‌های پذیرش

3

درخواست پذیرش شده امسال

کل درخواست‌های ارسال امسال 7 است.

57

پذیرش شده

324

کل درخواست‌ها
واحد‌های فناور عضو
خارج شده

16

شرکت‌های جاری

65

کل شرکت‌ها

96

تعداد کل محصولات

281

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها