معاونت توسعه فناوری

.

وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
تیم کاری
  • ع ا
    علی اسماعیلی
    معاونت توسعه فناوری
  • د ت
    داود تفضلی
    معاون توسعه فناوری

0

شرکت‌های جاری

0

کل شرکت‌ها

0

تعداد کل محصولات

0

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها