این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد
وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
درخواست‌های پذیرش

16

درخواست پذیرش شده امسال

کل درخواست‌های ارسال شده امسال 193 است.

706

پذیرش شده

4992

کل درخواست‌ها

346

شرکت‌های جاری

786

کل شرکت‌ها

1574

کل محصولات

5661

کل پرسنل شرکت‌ها