ن

نانوفن آوران شریف الکترونیک

  •  مدیریت امور واحدهای فناوری انرژی   رشد مقدماتی   خارج شده   محمد محمدی آریا 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  ساخت حسگرهای درون چاهی و بون چاهی نفت
فعالیت کلیدی:  برق والکترونیک
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  محمد محمدی آریا
تلفن:  38112900-1
فکس: 
ایمیل:  info@sen-tech.ir
وب‌سایت:  Sen-tech.ir
آدرس:  هاشمیه47-پلاک43-طبقه اول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1393/11/29 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد