...

نهاده آزمون رویش نوین

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه   رشد   جاری   زهرا نجفی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  شناسایی و ارزیابی شرایط کیفی خاک منطقه خراسان - تهیه و تولید فرمولهای کودی مبتنی بر شرایط خاک جهت افزایش عملکرد محصول پسته
فعالیت کلیدی:  شناسایی و ارزیابی شرایط کیفی خاک منطقه خراسان و تهیه و تولید فرمول های کودی مبتنی بر شرایط خاک جهت افزایش عملکرد محصول پسته
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1397/09/25 - 66563
شناسه ملی:  14008011186
مدیرعامل:  زهرا نجفی
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس:  مشهد- خیابان سناباد- سناباد 45-
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد

1397/11/14 به مدت 9 ماه

پذیرش شده در رشد

1399/03/11 به مدت 36 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد