د

داده کاوان معیار گستر توس

  •  پردیس ICT   رشد   خارج شده   محمد رکنی زاده 
معرفی واحد فناور

ایده محوری: ایجاد ابزارهای نوین یکپارچه مدیریت کسب وکار
فعالیت کلیدی: سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
ثبت شرکت: سهامی خاص - 1390/06/16 - 42831
شناسه ملی: 10380587885
مدیرعامل: محمد رکنی زاده
تلفن: ۰۵۱۳۸۶۴۵۴۴۱
فکس: 
ایمیل: mroknizadeh@gmail.com
وب‌سایت: www.dadehkavan.com
آدرس: پارک علم و فناوری خراسان
طراحی و پیاده سازی داشبورد مدیریت

با استفاده از نرم افزار

دانش‌بنیان: ندارد  محصول فناور: خیر 

مشاهده صفحه محصول
سامانه نظرسنجی و افکار سنجی

هوشمند سازی نظرات با استفاده از نرم افزار

دانش‌بنیان: ندارد  محصول فناور: خیر 

مشاهده صفحه محصول
دستاوردهای شرکت
تاییدیه فنی » سامانه هوشمند نظر سنجی تحت وب و موبایل (1394/09/22)
مسیر رشد

طرح پذیرش ثبت نشده است !

مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !