ن

نوآوران بسپار بیژن یورد

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد   جاری   امیر جاجرمی 
معرفی واحد فناور

تولید پایدار کننده های غذایی و محافظ تغذیه ای

ایده محوری:  طراحی و تولید سیستم های پایدار کننده مواد غذایی و محافظ تغذیه ایی
فعالیت کلیدی:  سیستم های پایدار کننده مواد غذایی
ثبت شرکت:  سهامی خاص - - 69909
شناسه ملی:  14008704174
مدیرعامل:  امیر جاجرمی
تلفن:  09155849471
فکس: 
ایمیل:  baharehsahraiyan@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  مرکز رشد فناوری کشاورزی
مکمل خوراک دام

مکمل خوراک دام بر پایه ترکیبات طبیعی جهت بهبود رشد

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/08/01 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد

1400/06/22 به مدت 36 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد