ت

توسعه کشت و صنعت فرنیک

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد   جاری   سعید امامی 
معرفی واحد فناور

مجموعه فرنیک در زمینه تولید پودرهای نوشیدنی فوری گیاهان دارویی فعالیت می نماید

ایده محوری:  تولید عصاره و اسانس انکپسوله فرمولاسیون خشک گیاهان دارویی
فعالیت کلیدی:  تولید پودر نوشیدنی فوری گیاهان دارویی
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - 1398/12/10 - 71602
شناسه ملی:  14009025291
مدیرعامل:  سعید امامی
تلفن:  05137510007
فکس: 
ایمیل:  emamisaeed.64@gmail.com
وب‌سایت:  www.farnik.co.ir
آدرس:  مشهد ، روبروی پلیس راه طرق مرکز رشد فناوری کشاورزی و صنایع غذدیی
پودر نوشیدنی فوری گیاهان دارویی

محصول پس از حل شدن در آب سرد و یا گرم به عنوان یک نوشیدنی فراسودمند قابلیت مصرف دارد

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/08/21 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد

1400/08/16 به مدت 36 ماه

پذیرش شده در رشد

1400/08/16 به مدت 36 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد