ز

زرپران پاک نژاد غفاری

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه   رشد   جاری   محدثه غفاری آبرودی 
معرفی واحد فناور

شرکت غفاری اولین ارائه دهنده ی گل زعفران.

ایده محوری:  ارائه‌ی گل خشک زعفران
فعالیت کلیدی:  گل زعفران
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1399/04/01 - 3380
شناسه ملی:  14009224830
مدیرعامل:  محدثه غفاری آبرودی
تلفن:  09159230930
فکس:  05152229911
ایمیل:  zarparanghaffari@gmail.com
وب‌سایت:  www.zarparanghaffari.com
آدرس:  تربت حیدریه_پارک جنگلی پیشکوه_مرکز رشد واحدهای فناور
گلفران

گل زعفران فرآوری شده.

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد

1398/10/21 به مدت 9 ماه

پذیرش شده در رشد

1399/03/11 به مدت 36 ماه
مجوزهای فناور صادر شده
صدور مجوز جدید از تاریخ 1399/03/11 تا تاریخ 1399/09/11
دوره‌های گذرانده شده توسط پرسنل
رشدکمپ دیجیتال مارکتینگ » (1401/03/05)
کمپ نیم روزه استارتاپ مارکتینگ و بیزنس کوچینگ » (1400/10/15)
کمپ نیم روزه استارتاپ مارکتینگ و بیزنس کوچینگ » (1400/10/15)
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد