ح

حافظان سلامت گیاه ویرا

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد مقدماتی   جاری   کوروش شجاعی نوفرست 
معرفی واحد فناور

تولید ترکیبات ارتقادهنده و حفاظتی سلامت گیاه

ایده محوری:  تولید ترکیبات ارتقا دهنده و حفاظتی سلامت گیاه در برابر عوامل خسارت زای قارچی و باکتریایی
فعالیت کلیدی:  تولید ترکیبات ارتقادهنده و حفاظتی سلامت گیاه
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1398/11/19 - 71302
شناسه ملی:  14008977380
مدیرعامل:  کوروش شجاعی نوفرست
تلفن:  09153161621
فکس: 
ایمیل:  koshojaei@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  روبروی پلیس راه طرق
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/11/29 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد