...

سارنگ پودرپایدار نوین

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد   خارج شده   هادی قربانی نوقابی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  پایدارکننده ونگهدارنده پودری صنایع غذایی
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - 1398/09/24 - 1586
شناسه ملی:  14008841518
مدیرعامل:  هادی قربانی نوقابی
تلفن:  05157226669
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
پایدارکننده ونگهدارنده پودری صنایع غذایی

نگهدارنده خوراکی مجازصنایع غذایی که همزمان الودگیهای میکروبی راکاهش دهدوهم باعث بهبودکیفیت محصولات شود

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/02/07 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد

1398/12/03 به مدت 36 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد