س

سحاب صنعت فکر طلایی

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد   خارج شده   ناهید احسان 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  ساخت ترنچر پشت تراکتوری
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  سهامی خاص - - 1574
شناسه ملی:  14008745460
مدیرعامل:  ناهید احسان
تلفن:  05157281091
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
ساخت ترنچر پشت تراکتوری

ساخت ترنچر پشت تراکتوری

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/12/03 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد

1399/08/17 به مدت 36 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

دوره‌های گذرانده شده توسط پرسنل
مستندسازی » (1400/05/10)
مسائل حقوقی شرکت های دانش بنیان و خلاق » (1400/04/29)
گزیده ای از نکات کلیدی تنظیم اظهارنامه مالیاتی » (1400/04/12)
اعتمادسازی مشتری » (1400/02/25)
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد