آ

آریا راه کاو

  •  پردیس ICT   رشد مقدماتی   جاری   علی بنی اسدی 
معرفی واحد فناور

پلتفرم فروش خدمات معادن، فراورده¬ها، تجهیزات و تولیدات معدنی و زمین¬شناسی راکاو، توسط تعدادی از فارغ¬التحصیلان زمین¬شناسی، مدیریت و کامپیوتر تلاش می کند با بهره¬گیری از ابزار قدرتمند فناوری و رسانه، علوم زمین، اقتصاد و معدن را به خدمت یکدیگر در آورد. راکاو به¬عنـوان یـک سـازمان چنـد منظـوره و هدفمنـد ازکارشناسان خبره، دانشجویان و نوآوران علوم زمین و معدن برای مدیریت و اجرای پروژه ها و همینطور کمک به زنجیره خدماتی معادن و صنایع وابسته، بهره می¬گیرند و با تلفیق توانایی های فنی و تجربیات کاری خود، سـعی در ارائه بهترین خدمات به کارفرمایان را دارند.

ایده محوری: سامانه اگهی های معدن و زمین شناسی راکاو
فعالیت کلیدی: پلتفرم فروش خدمات معادن، فراورده ها، تجهیزات و تولیدات معدنی و زمینشناسی راکاو
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل: علی بنی اسدی
تلفن: 05135420902
فکس: 
ایمیل: ali.baniasadi68@yahoo.com
وب‌سایت: rockaav.ir
آدرس: 
مسیر رشد

پذیرش در پارک

1399/01/27 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !