آ

آراگوهر عقیق گستر

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه   رشد مقدماتی   خارج شده   محمدحسین علیدوست 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  فرآوری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (گوهر سنگ ها)
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  محمدحسین علیدوست
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد

1396/05/18 به مدت 9 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد