ت

توسعه فناوری اطلاعات مشکات

  •  مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات   رشد   خارج شده   داوود صمدی بی نیاز 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1393/07/24 - 27165
شناسه ملی:  10380425690
مدیرعامل:  داوود صمدی بی نیاز
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد