ب

به خوراک سرو خراسان

  •  پردیس‌های بیرونی   رشد   خارج شده   جواد سالارنیا 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی:  -
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  جواد سالارنیا
تلفن:  -
فکس: 
ایمیل:  a@b.com
وب‌سایت: 
آدرس:  -
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد