...

راشا طب برنا تجهیز

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه   رشد   جاری   مروه ایرجی 
معرفی واحد فناور

شرکت راشا در حال حاضر در زمینه آموزش و تعمیرات تجهیزات بیمارستانی و دندان پزشکی فعالیت دارد. و درحال بررسی و پیاده سازی طرح سامانه جامع مهندس پزشکان می باشد.

ایده محوری:  سامانه جامع مهندس پزشکان
فعالیت کلیدی:  استفاده از ظرفیت it در ارائه خدمات به مهندس پزشکان
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - 1398/11/15 - 3345
شناسه ملی:  14008969052
مدیرعامل:  مروه ایرجی
تلفن: 
فکس: 
ایمیل:  rasha.bme@gmail.com
وب‌سایت:  www.rashabme.ir
آدرس: 
سامانه جامع مهندسی پزشکی

طراحی سامانه برای برگزاری دوره های اموزشی، معرفی مهندسین پزشکی به مراکز و دیگر مهندسان

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد

1399/03/11 به مدت 9 ماه

پذیرش شده در رشد

1400/04/20 به مدت 36 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد