...

رایا رهاورد رسپینا

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت   رشد   خارج شده   سمیرا سادات حسین زاده مقدم 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  سامانه معرفی و تایید اصالت سوغات و صنایع دستی خراسان رضوی
فعالیت کلیدی:  بازاریابی اینترنتی غیر هرمی
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1399/04/09 - 72727
شناسه ملی:  14009244430
مدیرعامل:  سمیرا سادات حسین زاده مقدم
تلفن: 
فکس: 
ایمیل:  Info@rayarahavard.com
وب‌سایت:  www.rayarahavard.com
آدرس:  سجاد 21- امین شرقی 2- پلاک 28
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1399/03/27 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد

1400/03/12 به مدت 3 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد