...

فنی و مهندسی هوگون الکترونیک

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور   رشد مقدماتی   خارج شده   امین لزگی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  مودم روتر و IP GATEWAY صنعتی
فعالیت کلیدی:  الکترونیک
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  امین لزگی
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1399/05/01 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد