د

در شرف تاسیس-تولید پروتئین 65درصد از آب پنیر

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور   رشد مقدماتی   خارج شده   رسول رجبی فرد 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  تولید پروتئین 65درصد از آب پنیر
فعالیت کلیدی:  صنایع غذایی
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  رسول رجبی فرد
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1399/05/01 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

دوره‌های گذرانده شده توسط پرسنل
آشنایی با نحوه تدوین طرح کسب و کار » (1400/04/15)
تکنیکها و استاتژیهای مدیریت و کاهش هزینه در سازمانها » (1401/05/17)
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد