ص

صنایع چینی و سرامیک سرام شرق شهریار

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد   جاری   محمد بیجکی 
معرفی واحد فناور

شرکت صنایع چینی و سرامیک سرام شرق شهریار در سال 1399 با ایده فراوری ضایعات شرکتهای چینی در مرکز رشد فناوری گناباد پذیرش شد.

ایده محوری:  ساخت سفال و ظروف سرامیکی از مواد ضایعاتی
فعالیت کلیدی:  تولید محصولات سرامیکی
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - - 1705
شناسه ملی:  14010258094
مدیرعامل:  محمد بیجکی
تلفن:  09153775006
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس:  گناباد مرکز رشد فناوری گناباد بخش کارگاهی
محصولات سرامیکی

انواع محصولات سرامیکی

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1399/06/12 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد

1400/10/15 به مدت 24 ماه

پذیرش شده در رشد

1400/10/15 به مدت 24 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

دوره‌های گذرانده شده توسط پرسنل
تدوین طرح کسب و کار (BP) » (1400/02/16)
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد