ن

نوین مرهم اکسیر بارثاوا

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور   رشد   جاری   سید محسن صادق زاده 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  داروهای مکمل آهن بدون طعم و عوارض جانبی
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1398/08/20 - 5047
شناسه ملی:  14008754941
مدیرعامل:  سید محسن صادق زاده
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1399/06/31 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد

1400/07/20 به مدت 36 ماه
مجوزهای فناور صادر شده
صدور مجوز جدید از تاریخ 1400/07/20 تا تاریخ 1400/12/29
دوره‌های گذرانده شده توسط پرسنل
دوره آموزشی :ارزشگذاری فناوری به صورت کاربردی » (1400/08/03)
آشنایی با نحوه تدوین طرح کسب و کار » (1400/04/15)
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد