د

درشرف تاسیس آقای کمالی

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور   رشد مقدماتی   خارج شده   محمدرضا کمالی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  تولید نوشیدنی سودمند جدید از آلو بخارای خشک
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  محمدرضا کمالی
تلفن:  05142242987
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس:  خ مسیح 13
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1394/08/14 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد