ز

زیست فناوران برتر اوژن

  •  مدیریت امور واحدهای فناورری جامع   رشد   خارج شده   مریم یاسی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی:  -
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - 1394/06/16 - 55604
شناسه ملی:  14005205688
مدیرعامل:  مریم یاسی
تلفن:  51-35224472
فکس: 
ایمیل:  yassimaryam@gmail.com
وب‌سایت: 
آدرس:  مشهد- بلوار نمایشگاه بین المللی- بزرگراه میثاق- میدان هفتم آذر- میثاق 19
کیت استخراج ماده وراثتی از پلاسما

استخراج ماده وراثتی به طریق ستونی

مشاهده صفحه محصول
کیت استخراج ماده وراثتی از بافت

استخراج ماده وراثتی به روش ستونی

مشاهده صفحه محصول
کیت استخراج ماده وراثتی از مدفوع

استخراج ماده وراثتی به روش ستونی

مشاهده صفحه محصول
کیت استخراج ماده وراثتی از خون

استخراج به طریق ستونی

مشاهده صفحه محصول
دستاوردهای شرکت
شرکت در جشنواره ها » تهیه کیت تشخیصی سرطان روده بزرگ (1393/02/10)
شرکت در جشنواره ها » تهیه کیت تشخیصی سرطان روده بزرگ (1394/12/10)
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد

1395/06/07 به مدت ماه

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد