...

شرکت باغ موزه آداب وآیین کویر

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار   رشد      محمودرضا سلیمانی کوشکی 
معرفی واحد فناور

شرکت باغ موزه آداب وآیین کویر مجموعه ای است که درسال1397 در استان خراسان رضوی "شهرسبزوار"تاسیس شد.این مجموعه باتوجه به نیازهای هویتی،فرهنگی،هنرهای سنتی،پیشگیریهای اجتماعی وگردشگری،اقلیمی وزیست بوم بارویکردرشدوتوسعه اقتصادفرهنگی وبه پشتوانه دانش بومی وسنت ایرانی-اسلامی، درمیان عموم مردم وفرهیختگان وپژوهشگران،پایه گذاری شده است.باغ موزه با برنامه ریزی برای بازدیدهای عمومی،تدوین برنامه برای بازدیدهای ویژه ومناسبتی گروه های خاص،زمینه پویایی ونشاط راطراحی کرده است.دراین زمینه مطالعات وپژوهش های هدفمندبرای شناخت ودستیابی مخاطبین وایجادارتباط باآن ها بسیارموثروموردتوجه است.

ایده محوری:  پایداری چهار ارزش والای انسان درجهت توسعه خرد و اخلاق، یعنی طبیعت پایدار، هویت پویا، هنر بالنده و سفرسازنده
فعالیت کلیدی:  هویت بخشی-طبیعت باوری-گردشگری-هنرهای سنتی- پیشگیری آسیب های فرهنگی-هنری-اجتماعی و.......
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - 1397/07/09 - 4204
شناسه ملی:  14007866155
مدیرعامل:  محمودرضا سلیمانی کوشکی
تلفن:  44417803
فکس: 
ایمیل:  www.b.m.a.a.k2020@gmail.com
وب‌سایت: 
آدرس:  مرکزرشد دانشگاه حکیم سبزواری
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد

1398/09/10 به مدت 36 ماه

پذیرش شده در رشد

1399/09/17 به مدت 36 ماه

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1399/12/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

دوره‌های گذرانده شده توسط پرسنل
قوانین و مقررات تامین اجتماعی ویژه کارفرمایان با تاکید بر حسابرسی بیمه ای » (1401/04/20)
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد