...

هوشمند شهاب تدبیر گستر

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار   رشد   جاری   امیدثوابی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  ایران پسماند سامانه هوشمند تفکیک از مبدا
فعالیت کلیدی:  تفکیک پسماند از مبدا
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1399/04/01 - 4462
شناسه ملی:  14009224464
مدیرعامل:  امیدثوابی
تلفن: 
فکس: 
ایمیل:  s1998omid@gmail.com
وب‌سایت:  ir-pasmand.ir
آدرس:  مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد

1400/04/27 به مدت 36 ماه

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1400/04/27 به مدت 36 ماه

پذیرش شده در رشد

1400/04/27 به مدت 36 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد