گ

گسترش صنایع آذربرزین

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار   رشد   جاری   علی عامری 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  طراحی و ساخت گلخانه مدرن هوشمند
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1387/01/20 - 2178
شناسه ملی:  10380170456
مدیرعامل:  علی عامری
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد

1398/02/22 به مدت 36 ماه

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد