ت

توسعه فناوری پیشگام آریو

  •  مدیریت امور واحدهای فناورری جامع   رشد یافته   جاری   سعید حنائی طیران یزد 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  طراحی و ساخت سیستم های اتوماسیون و مدیریت شیر دوشی و اتوماسیون دامپروری
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - 1393/04/03 - 51657
شناسه ملی:  14004163230
مدیرعامل:  سعید حنائی طیران یزد
تلفن:  38417117
فکس: 
ایمیل:  ario.technology@gmail.com
وب‌سایت:  www.ario-tech.com
آدرس:  مشهد - روبروی پلیس راه مشهد نیشابور - مرکز تحقیقات کشاورزی -خیابان پژوهش - خیابان فناوری - آریو تکنولوژی
شبکه سنسورهای هوشمند بیسیم
کنترلر جی اس ام
کالرآیدی مانیتور
سیستم شیردوشی هوشمند (اتوماسیون)

سیستم شیردوشی هوشمند (اتوماسیون)

مشاهده صفحه محصول
دستاوردهای شرکت
جوایز » شرکت نمونه مرکز رشد فناوری کشاورزی (1393/12/23)
شرکت در نمایشگاه ها » نمایشگاه فناوری های استان (1393/10/23)
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1399/12/17 به مدت ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد