ش

شرکت صنایع کیان ترانسفو خراسان

  •  پردیس‌های بیرونی   رشد   جاری   بابک عابدینی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  سهامی خاص - - 26353
شناسه ملی:  10380417663
مدیرعامل:  بابک عابدینی
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

دوره‌های گذرانده شده توسط پرسنل
طراحی نظام جبران خدمات (پرداخت حقوق و مزایا) » (1400/06/28)
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد