ز

زیست دانش نوآور آریا

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه   رشد   جاری   حسام آریان پور 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های تحت کشت زعفران منطقه تربت حیدریه و ارائه فرمول کودی مناسب برای عملکرد بهینه این محصول
فعالیت کلیدی:  خدمات خاکشناسی و کود
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - 1399/12/20 - 3471
شناسه ملی:  14009885475
مدیرعامل:  حسام آریان پور
تلفن:  05152220474
فکس: 
ایمیل:  hesam_aryanpour@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  تربت حیدریه - میدان کوهنورد - ساختمان مرکز رشد تربت حیدریه
خدمات خاکشناسی و معرفی فرمول کودی نانوارگانیک مناسب زعفران

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های تحت کشت زعفران اندازه گیری و کمبودها و نیازهای خاک و گیاه زعفران برآورد می گردد و فرمول کودی نانوارگانیک مناسب برای ک

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1399/10/02 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد

1400/06/28 به مدت 36 ماه
مجوزهای فناور صادر شده
صدور مجوز جدید از تاریخ 1400/06/28 تا تاریخ 1400/12/29
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد