پ

پارس اکسون نانو فناور

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد مقدماتی   خارج شده   حسین وثوقی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  فرآوری خاص مواد معدنی با استفاده از نانوذرات کاربردی در صنایع مختلف
فعالیت کلیدی:  فراوری مواد معدنی منطقه
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - - 1675
شناسه ملی:  14009885403
مدیرعامل:  حسین وثوقی
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
فرآوری خاص مواد معدنی با استفاده از نانوذرات کاربردی در صنایع مختلف

فرآوری خاص مواد معدنی با استفاده از نانوذرات کاربردی در صنایع مختلف

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1399/09/26 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد