ل

لاروسایکل

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد مقدماتی   خارج شده   امیرمحمد رضازاده 
معرفی واحد فناور

تیم لارو سایکل پسماند تر را تبدیل به غذای طیور و آبزیان با ارزش غذایی بالا میکند

ایده محوری:  تبدیل زیستی پسماند آلی به غذای طیور و آبزیان
فعالیت کلیدی:  تولید غذای طیور و آبزیان
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  امیرمحمد رضازاده
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1399/10/09 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد