آ

آزما کاوان تدبیر شرق

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد   جاری   مهدی محتشم 
معرفی واحد فناور

نام شرکت: آزما کاوتن تدبیر شرق زمینه فعالیت:.طراحی و تولید تجهیزات پیشرفته قلبی دستاورد شرکت:طراحی سیستم بازتوانی قلبی مبتنی بر پارامتر METS

ایده محوری:  تولید بازتوانی قلبی با پروتکل گرافیک
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1399/10/29 - 1658
شناسه ملی:  14009735271
مدیرعامل:  مهدی محتشم
تلفن: 
فکس: 
ایمیل:  info@act.co.ir
وب‌سایت: 
آدرس: 
دستگاه کاردیاک هارت اپلیکیشن و ماژول فشار استرس

دستگاه کاردیاک هارت اپلیکیشن و ماژول فشار استرس

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد

1399/09/26 به مدت 9 ماه

پذیرش شده در رشد

1400/10/15 به مدت 24 ماه

پذیرش شده در رشد

1400/10/15 به مدت 24 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

دوره‌های گذرانده شده توسط پرسنل
تدوین طرح کسب و کار (BP) » (1400/02/16)
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد