آ

آرمان حامی طبیعت آویژه

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد   جاری   مریم رمضانی مقدم 
معرفی واحد فناور

شرکت با هدف تولید کودها و بازدارنده های زیستی و ارگانیک در سال 1398 ثبت شده است. در حال حاضر ترکیب بیولوژیک رایزوباسیل محصولی است که به فرمولاسیون نهایی رسیده است و محصولاتی دیگری نیز در حال بررسی و آزمایشات مقدماتی هستند.

ایده محوری: 
فعالیت کلیدی:  تولید ترکیب بیولوژیک رایزوباسیل
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1398/11/21 - 71329
شناسه ملی:  14008983679
مدیرعامل:  مریم رمضانی مقدم
تلفن:  09159138910
فکس: 
ایمیل:  mramezanimoghaddam@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  مشهد - شهرک شهید رجایی - خیابان مهریز - نبش مهریز 5 - درب قرمز رنگ
کود ارگانیک رایزومیکس

این محصول در جهت و با هدف ارتقاء کیفیت و افزایش تاثیر محصول بیولوژیک رایزوباسیل تولید شده است، علاوه بر افزایش جمعیت باکتری و افزایش تاثیر آن در کنترل بیماری ها استفاده می شود.

مشاهده صفحه محصول
کود بیولوژیک رایزوباسیل

1) پیشگیری کننده و کنترل کننده عوامل بیماری زای قارچی خاکزاد و هوازاد، نماتدها و باکتری های بیمارگر گیاهی. 2) افزایش تحمل گیاه به استرس های محیطی همچو

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1399/04/10 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد