...

راه ارتقاء و شکوفایی اندیشه

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت   رشد   جاری   رسول اسماعیل زاده 
معرفی واحد فناور

مرکز استعدادیابی و ارتقا عملکرد که با رویکرد هدفمندی در زمان و انرژی و هزینه جهت سرمایه گذاری درست روی کودک و نوجوان

ایده محوری:  پکیج استعدادیابی و توانمندسازی
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1399/01/24 6813 6813
شناسه ملی:  14009071271
مدیرعامل:  رسول اسماعیل زاده
تلفن:  05138812562
فکس: 
ایمیل:  mohamadniya.s@gmail.com
وب‌سایت:  Www.rashacenter.ir
آدرس:  بلوار لادن ، لادن 7 ، پلاک 2
استعداد یابی

استعدادیابی جامع 6 تا 12 سال استعدادیابی جامع 12 تا 16 سال استعدادیابی با هدف تعیین رشته 12 تا 16 سال سنجش جامع بالای 16 سال

مشاهده صفحه محصول
دستاوردهای شرکت
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1399/11/01 به مدت 6

پذیرش شده در رشد

1400/10/29 به مدت 24

پذیرش شده در رشد

1400/10/29 به مدت 24
مجوزهای فناور صادر شده