د

دست پز

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد مقدماتی   خارج شده   محمد جواد صدرزاده خراسانی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  پودر نیمه آماده کالباس خانگی
فعالیت کلیدی:  -
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  محمد جواد صدرزاده خراسانی
تلفن:  -
فکس: 
ایمیل:  agri@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  -
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1395/03/03 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد