ا

اپ سازه

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد مقدماتی   خارج شده   ابوالفضل خدادادی بیدختی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  طرح وبلاگ دهی اندرویدی
فعالیت کلیدی:  نرم افزارها
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  ابوالفضل خدادادی بیدختی
تلفن:  0
فکس: 
ایمیل:  info@AppSazeh.ir
وب‌سایت: 
آدرس:  ساخت نرم افزار
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1394/12/24 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد