...

دانا فارمد شرق

  •  مدیریت امور واحدهای فناورری جامع   رشد   جاری   سید محمد علی پژمان 
معرفی واحد فناور

شرکت دانا فارمد شرق به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه های تولید آنزیم و تولید فرمولاسیون های مختلف بر اساس دانش فنی و تجربه تیم کاری است. زمینه های فعالیت دانا فارمد شامل موارد زیر است : زیست فناوری ها ، آنزیم ها ،فرمولاسیون های مختلف و مواد دارویی و بهداشتی

ایده محوری:  تولید آنزیم و فرمولاسیون های آنزیمی
فعالیت کلیدی:  تولید آنزیم و فرمولاسیون های آنزیمی ،زیست فناوری ها ، آنزیم ها ،فرمولاسیون های مختلف و مواد دارویی بهداشتی
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1398/09/09 - 70365
شناسه ملی:  14008798126
مدیرعامل:  سید محمد علی پژمان
تلفن: 
فکس: 
ایمیل:  moalpej1122@gmail.com
وب‌سایت:  danabio.com
آدرس:  پارک علم وفناوری خراسان رضوی ، ساختمان مرکزی ، واحد 411
آنزیم های پروتئاز، لیپاز، آمیلاز، فیتاز، استراز

تولید آنزیم های پروتئاز، لیپاز، آمیلاز، فیتاز، استراز و غیره با گرید صنعتی

مشاهده صفحه محصول
فرمولاسیون های هیدرولیزکننده مبتنی پروتئاز، لیپاز و فیتاز و سایر مواد شیمیایی

تولید فرمولاسیون های هیدرولیزکننده مبتنی پروتئاز، لیپاز و فیتاز و سایر مواد شیمیایی

مشاهده صفحه محصول
فرمولاسیون های هیدرولیز کننده مبتنی بر پروتئاز و لیپاز

تولید فرمولاسیون های هیدرولیز کننده مبتنی بر پروتئاز و لیپاز

مشاهده صفحه محصول
پروتئاز اسیدی

تولید فرمولاسیون های هیدرولیزکننه مواد آلی با محوریت پروتئاز اسیدی با فعالیت 150.000 واحد بر گرم

مشاهده صفحه محصول
پروتئاز قلیایی

تولید فرمولاسیون های هیدرولیز کننده مواد آلی با محوریت پروتئاز قلیایی با فعالیت 200.000 واحد بر گرم

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1399/10/17 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد

1401/04/07 به مدت 24 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

دوره‌های گذرانده شده توسط پرسنل
آموزش نگارش بیزنس پلن برای ارائه به سرمایه گذار » (1400/06/14)
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد