ف

فرآورده های غذایی سالم دست پز پاژ

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد مقدماتی   خارج شده   محمد جواد صدرزاده خراسانی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  پودر نیمه آماده کالباس خانگی
فعالیت کلیدی:  مواد غذایی
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  محمد جواد صدرزاده خراسانی
تلفن:  05138717019
فکس: 
ایمیل:  dastpaz@gmail.com
وب‌سایت: 
آدرس:  بزرگراه شهید کلانتری - مرکز رشد فناوری های کشاورزی - طبقه اول - واحد 11
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1395/03/03 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد