چ

چوبچین

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت   رشد مقدماتی   خارج شده   سید عباس سجادی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  طراحی و تولید پازل های سه بعدی متحرک
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  سید عباس سجادی
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1399/11/30 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد