د

دنا پارس آژند

  •  پردیس جامع   رشد   خارج شده   مسعود علیزاده 
معرفی واحد فناور

ایده محوری: 
فعالیت کلیدی: تولید اصلاح کننده قیر
ثبت شرکت: سهامی خاص - 1391/09/28 - 46657
شناسه ملی: 10380629867
مدیرعامل: مسعود علیزاده
تلفن: 09155112908
فکس: 
ایمیل: dpa.chem@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس: مشهد
دستاوردهای شرکت
مجوز » شرکت فناور (1393/06/08)
مسیر رشد

طرح پذیرش ثبت نشده است !

مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !