د

دنا پارس آژند

  •  مدیریت امور واحدهای فناورری جامع   رشد   خارج شده   مسعود علیزاده 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  --
فعالیت کلیدی:  تولید اصلاح کننده قیر
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1391/09/28 - 46657
شناسه ملی:  10380629867
مدیرعامل:  مسعود علیزاده
تلفن:  09155112908
فکس: 
ایمیل:  dpa.chem@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  مشهد
دستاوردهای شرکت
مجوز » شرکت فناور (1393/06/08)
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1398/07/17 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد