ا

ارم رویش کهربای آذرخش

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد   خارج شده   علیرضا ثابتی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  روشهای نوین دستگاهی کنترل آفات خراط و چوبخوار
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1395/05/05 - 58916
شناسه ملی:  14006031813
مدیرعامل:  علیرضا ثابتی
تلفن:  05138717126
فکس: 
ایمیل:  eramrooyesh@gmail.com
وب‌سایت: 
آدرس:  مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی - مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی - اتاق 25
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1395/03/03 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد