د

در شرف تاسیس گل برفی

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد مقدماتی   خارج شده   ندا هاشمیان دلویی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  تنقلات سالم خلنواده من
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  ندا هاشمیان دلویی
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
تنقلات خانواده سالم

تنقلات خانواده سالم

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1400/05/04 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد