...

مبین آتی نگر یکتا

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد   رشد مقدماتی   خارج شده   محمد صادقی نسب 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  خمیرساز هوشمند
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  مسئولیت محدود - 1395/10/06 - 1401
شناسه ملی:  14006440530
مدیرعامل:  محمد صادقی نسب
تلفن:  09158588430
فکس: 
ایمیل:  mobinsoftco@yahoo.com
وب‌سایت:  mobinsoft.net
آدرس:  خیابان آیت ا... غفاری- غفاری 4- پلاک 5
دستگاه خمیر ساز هوشمند

دستگاه خمیر ساز هوشمند

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1400/06/10 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد