...

زیست گستران سبز صنعت اقلیما

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد      الدوز آتش پرور 
معرفی واحد فناور

تولید مخمر غیرفعال شده جهت افزایش شیر دام

ایده محوری:  مخمر زنده غیر فعال
فعالیت کلیدی:  بیوتکنولوژی
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1394/04/21 - 55032
شناسه ملی:  14005081012
مدیرعامل:  الدوز آتش پرور
تلفن:  09367408241
فکس:  -
ایمیل:  zistsabzsanaat@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  بزرگراه شهید کلانتری؛ حد فاصل میدان جمهوری‌اسلامی و جهاد؛ مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع‌ طبیعی و صنایع‌غذایی
پروبیوتیک دامی
دستاوردهای شرکت
عضویت در مجامع علمی » عضویت در مجامع علمی (1399/08/27)
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1395/05/25 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد

1397/02/15 به مدت ماه

پذیرش شده در رشد

1400/06/22 به مدت 24 ماه
مجوزهای فناور صادر شده
صدور مجوز جدید از تاریخ 1398/02/15 تا تاریخ 1398/08/15
تمدید مجوز از تاریخ 1398/08/16 تا تاریخ 1399/02/16
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد