ط

طاق گستر پایدار

  •  مدیریت امور واحدهای فناورری جامع   رشد   خارج شده   فرامرز بیگی 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  سقف کامپوزیت مجوف ضد حریق
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  - -
شناسه ملی: 
مدیرعامل:  فرامرز بیگی
تلفن:  35013851
فکس: 
ایمیل:  faramarz.beygi@yahoo.com
وب‌سایت: 
آدرس:  پارک
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1395/06/21 به مدت 6 ماه
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد