...

شرکت دانش محور زیست راندمان

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی   رشد      مجتبی مرادزاده اسکندری 
معرفی واحد فناور

این شرکت با ایده محوری تولید ترکیبات زیستی ارتقاء دهنده مقاومت گیاهان به عوامل خسارتزا ، فعالیت می کند. ترکیب تولیدی توسط این شرکت یک جایگزین سموم کشاورزی بوده و مصرف آن راهی است به سوی کاهش مصرف سموم و سلامت محصولات کشاورزی. مدیران این شرکت کاملا فنی بوده و در زمینه کنترل بیولوژیک بیماری های محصولات کشاورزی مهم و استراتژیک، تجربه و تخصص دارند.

ایده محوری:  تولید ترکیبات زیستی ارتقاء دهنده مقاومت گیاهان به عوامل خسارتزا با ماده موثره برخی میکروارگانیزم های بومی کشور
فعالیت کلیدی:  کشاورزی- گیاهپزشکی
ثبت شرکت:  سهامی خاص - 1394/10/14 - 56894
شناسه ملی:  14005513276
مدیرعامل:  مجتبی مرادزاده اسکندری
تلفن:  9_38929378
فکس:  38929377
ایمیل:  zistrandeman@gmail.com
وب‌سایت:  www.zistrandeman.com
آدرس:  آدرس کارگاه:مجتمع کشاورزی طرق، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی. پردیس پژوهش، جنب انبار مرکز. آدرس دفتر:دانش آموز20 پلاک 39 طبقه همکف
بایوویتال /مشاوره گیاهپزشکی به منظور تولید محصولات عاری از باقی مانده سموم

محصول حاوی باکتری های مفید خاک_باسیلوس سوبتیلیس_محرک رشد و محافظ ریشه گیاهان در برابر عوامل بیماریزا

مشاهده صفحه محصول
مسیر رشد

پذیرش شده در رشد مقدماتی

1395/06/01 به مدت 6 ماه

پذیرش شده در رشد

1396/09/27 به مدت ماه
مجوزهای فناور صادر شده
تمدید مجوز از تاریخ 1397/12/16 تا تاریخ 1398/06/16
تمدید مجوز از تاریخ 1398/06/17 تا تاریخ 1398/12/17
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد