ف

فردید الکترونیک افرای

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار   رشد   جاری   زهرا سهرابی دلال 
معرفی واحد فناور

ایده محوری:  هوشمندسازی شهر مبتنی بر کارت ویزیت
فعالیت کلیدی: 
ثبت شرکت:  سهامی خاص - - 4340
شناسه ملی:  14008665240
مدیرعامل:  زهرا سهرابی دلال
تلفن: 
فکس: 
ایمیل: 
وب‌سایت: 
آدرس: 
مسیر رشد
مجوزهای فناور صادر شده

مجوز فناوری ثبت نشده است !

این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد